Moralisten er her!

Som de åndsmennesker vi er, fordriver dette forlagets redaktører store deler av fredagen med grevet trygt forskanset bak Morgenbladets trykkferske sider, med særlig spenning knyttet til husetikeren Trond Berg Eriksens svar på den aktuelle ukens foreliggende spørsmål. Ikke sjelden har vi nikket megetsigende, eller dyttet avisen over frokostbordet for å vise våre partnere noe vi syntes var spesielt poengtert eller klokt formulert.

Det var derfor med skuffelse, og tilløp til sjokk, vi leste svaret som fremkom i avisen 24. november i år, hvor en eldre, seksuelt innpåsliten foreleser ble tatt i forsvar av Etikeren, som tydeligvis finner det viktigere å respektere fortidens normer enn unge studenters intimgrenser. Det har overrasket oss at svaret så langt bare har utløst to motsvar, begge fra folk i universitetsmiljøet som befinner seg i en slik posisjon at spørsmålene rundt hva en merittert professor kan tillate seg og ikke, er sentrale for dem. Den første, Gro Grytli Mostuen, svarte Etikeren på en glimrende måte da hun foreslo hva han burde ha sagt. Vi kunne ikke sagt det bedre selv. Hun setter fingeren på hva Etikeren kunne ha bidratt med, i stedet for å henfalle til et rørete forsvar av seg selv og sine likesinnede.

I gårsdagens avis tok stipendiat Espen D. Stabell diskusjonen til et akademisk nivå, der han går inn og påviser det han mener er en akademisk bakevje som Etikeren sitter fast i. Akkurat denne diskusjonen har ikke vi studiepoeng nok til å ta stilling til, men vi kjenner igjen problemstillingen fra vårt eget felt, for å si det slik.

Som en konsekvens av vår skuffelse over Etikeren, har redaksjonen besluttet å gå inn i konkurransen om å gi etisk veiledning til folket. Derfor lanserer vi nå vår egen etiker: Moralisten. Vår moralist har doktorgrad i etikk og tilhører en generasjon som i motsetning til Morgenbladets Etiker kan svare på nåtidens spørsmål på nåtidens premisser.

Har du et etisk eller moralsk spørsmål? Da kan du skrive til:

moralisten@beijingtrondheim.no

Denne eposten er det kun Moralisten som har innsyn i. Moralisten velger selv hvilke spørsmål som skal besvares. Svaret publisers på denne nettsiden en gang i måneden. I tillegg kommer Moralisten til å plukke utvalgte spørsmål fra Etiker-spalten og gi sin egen vurdering.

Konkurransen mellom det gamle og det nye har med andre ord begynt. Stay tuned!