Redaksjon

Bøker

Mathias R. Samuelsen
Rune F. Hjemås

Anne Lovise Finnøy Bakken

Tidsskrift

Anne Lovise Finnøy Bakken
Benedikte Fiskergaard Ytterli
Jon Henrik Knapskog
Ingeborg Lilje Riis Amundsen

Forlaget Beijing Trondheim er et miniforlag etablert av forfatterne Mathias R. Samuelsen og Rune F. Hjemås i 2013. Forlaget skal utgi chapbooks og andre lignende publikasjoner av litterær eller kunstnerisk art, samt et årlig tidsskrift for litteratur og kultur. Vi skal etterstrebe en profil som gjenspeiler forlagets forankring i Trondheim, og ha som målsetting gjennom virksomheten å bidra til å synliggjøre og bygge opp under byens litterære miljø. Beijing Trondheim skal ha et spesielt blikk for unge skrivende og litterære talenter.

Ordet «beijing» betyr direkte oversatt fra kinesisk «nordlig hovedstad», og ble på gamle kinesiske kart brukt som betegnelse på Trondheim. Ved å gjenopprette denne koblingen ønsker vi på nytt å sette Trondheim på kartet som et viktig og vitalt sted for kunst og litteratur. Navnet reflekterer både vår lokale forankring og en vilje til å se ut over landegrensene. I aksen mellom disse to geografiske punktene, Beijing og Trondheim, ønsker vi å utfordre de språklige grensene for hvordan vi vanligvis tenker omkring litteratur og tradisjon, bl.a. ved også å fokusere på gjendiktning av utenlandsk litteratur og å introdusere forfatterskap som kan være ukjente for norske lesere.


Kontakt

Vi mottar manus og andre henvendelser på post@beijingtrondheim.no. Vær oppmerksom på at svar kan ta litt tid.

Disclaimer: Forlaget Beijing Trondheim er et lite, idealistisk drevet forlag. Våre utgivelser er normalt av mindre format og produseres i små opplag, de faller med andre ord utenfor bokbransjens vanlige kanaler for distribusjon og innkjøp. Sitter du på et manus til en stor roman og ambisjoner om rikdom og nasjonal berømmelse, henstiller vi deg derfor til å kontakte et større og mer ressurssterkt forlag enn oss (ingen nevnt, ingen glemt).