Veis ende

Månelanding, boklov, monstermaster og barnehageboom. Epler i klasserommet. Nachspiel på Lorry. Vi har kommet til veis ende etter en begivenhetsrik tid med Jens og de rødgrønne ved roret. I går var vi mange som våknet opp med en svimmel følelse av at grunnen hadde forsvunnet under beina våre. Hva nå? Borgerlig kaos og kulturell nedrustning? Konkurranseutsetting av mann og mus? I stedet for å spekulere oss blå tillot vi oss å snu på mynten og be et utvalg forlagsvenner tenke tilbake, og fortelle oss hva de kommer til å huske best fra disse åtte årene med rødgrønt styre.

Vidar Kvalshaug, forfatter og forlegger:
– For egen del: pappapermen. Under rødgrønt styre så jeg hvordan den ble forbedret og ga oss gutta sjølvtillit til å ta ut perm godt over maks kvote. Jeg var der under lanseringen av det første kulturløftet og fikk trua. Bokloven er også minneverdig. Selv om den ikke implementeres, er det ingen katastrofe for bransjen. Dagens bokavtale og unntak fra konkurranseloven blir videreført i noen år. Så blir det uhyre spennende.

Ingrid Rognes Solbu, produsent på Teaterhuset Avant Garden:
– I full fart løpende mellom forestillingene på Bastard, kommer jeg på full barnehagedekning, 22. juli og kulturløftet. Instant husk fra de siste fire årene. Håper vi på TAG kan få fortsette med det vi driver med i årene som kommer også, til tross for at noen vil hevde at det ikke er for «folk flest»!

Markus Lantto, kunstner og svenske:
– Jag är dessvärre en alltför alienerad svensk för att kunna ha en bild av den gångna tidens politik. För mig är Norge ett land proppfullt med pengar, och förutsatt att Høyre inte går med på allt som de kulturellt dyslektiska barbarerna i FRP vill driva igenom, så tror jag att jag kommer att leva i fortsatt fungerande liv och vardag. Insha’Allah.

Eivind Haugland, dramatiker og konsulent ved DansIT:
– Det første jeg kommer på er tiden før og rundt valget i 2005. Jeg husker det var en veldig spennende tid i ukene før valgdagen, og selv om det lå an til seier, var jeg selvfølgelig veldig glad og lettet når de sikret seg flertallet. Ellers er både barnehageutbyggingen og kulturløftet to saker som spesielt har bitt seg positivt merke i meg, så jeg er veldig spent på hva som kommer til å skje med kulturløftet fremover nå…

Kristin Fridtun, forfattar:
– Vedtaket om kjønnsnøytral ekteskapslov i juni 2008, utan tvil. Lova slår fast at kjærleik er kjærleik, anten han er streit eller skeiv. Som ung og usikker homo var det stort å oppleva. Det er ikkje ofte eg reiser i fleire timar for å feira ei ny lov, men denne gongen fór eg til Oslo og deltok i høgtidinga på operataket. Ikkje uventa var det eit omstridt vedtak, og eg er stadig redd for at nokon skal koma til å reversera heile greia.

Kaisa Aglen, forfattar:
– Eg kjem først og fremst til å hugse 22. juli, og kor uventa stødig og varmhjarta regjeringa takla situasjonen. Og i det samstundes spørsmålet: kva hadde hendt om gjerningsmannen ikkje var norsk og Siv Jensen var statsminister? Dernest vil eg hugse eit krympande SV som svikta innvandringspolitikken. Men såfort vi får blå regjering i sving kjem eg nok til å hugse ei heil rekkje goder som eg no tek for gitt.

Eline Bjerkan, frilansjournalist og Bokbaren-anker:
– Litt vrient å komme på en enkelt hendelse/sak akkurat nå, men jeg koste meg ganske godt da Hadia satte Tybring-Gjedde på plass ang. hva som er norsk kultur. Akkurat den debatten der virket betegnende – for begge parter.

Magnus E. Marsdal, forfatter og styreleder i Manifest Analyse:
– Jeg vil nok sent glemme den dagen vårt første barn – Vemund! – presset seg ut i denne verden, høsten 2011.