Forfattere

David Breida
Julian T. Brolaski
Brødet & Eselet
Thalia Field
Per Formo
Rune F. Hjemås
Leif Høghaug
Anna Kleiva
Markus Lantto
Christian Aske Myrhaug
Maja S. K. Ratkje
Ariana Reines
Tore E. Reisch
Åsa Røkkum
Mathias R. Samuelsen
Leah Umansky
Arild Vange
Peter Waterhouse